ჯონ ვოლს ოპერაცია ესაჭიროება და ამ სეზონში თამაშს ვეღარ შეძლებს.

ვაშინგტონ ვიზარდსისი გამთამაშებელს ჯონ ვოლს ქირურგიული ჩარევა ესაჭიროება კოჭზე რის გამოც მას მოუწევს 6-8 თვის გამოტოვება
რაც იმას ნიშნავს,რომ მისთვის სეზონი დასრულებულია